Welkom bij SixBlocks solution

De SixBlocks solution is gebaseerd op de filosofie dat alle administratieve oplossingen voor business vraagstukken te vertalen zijn naar één model van 6 blokken.

In essentie draait het bij de administratie namelijk altijd om het registreren van historie, controleren op fouten, berekenen van gevolgen, binnenkomende interfaces, uitgaande interfaces en correspondentie. De SixBlocks solution is een Enterprise Business Modelling Architecture (EBMA) en toepasbaar op alle administratieve processen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

 

 

Klik op de onderstaande animatie voor een uitleg van de SixBlocks solution.

Huidige ICT-situatie

Om de uitdaging waarvoor we staan te illustreren, schetsen we de huidige situatie zoals die door objectieve instanties is weergegeven. Deze weergaven zijn volledig transparant op het internet aanwezig en dus voor iedereen beschikbaar.

In het TV-programma Zembla is de ICT-sector onderzocht. Het blijkt dat er misstanden voorkomen en dat de kosten schrikbarend hoog zijn. Ook de parlementaire onderzoekscommissie ICT onder leiding van Ton Elias trekt de conclusie dat ICT niet onder controle is en dat de kosten-baten verhouding negatief uitvalt. De kosten zijn significant hoger dan de baten.

 

SixBlocks Solution

De algemene conclusie is dat er geen sprake is van incidenten. In de Zembla uitzending wordt bijvoorbeeld letterlijk gesproken over ‘het topje van de ijsberg’ en ‘het is een systeem van werken’. In het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie ICT worden de verspillingen met een zeer ruime marge geschat. Alleen al de verspillingen bij de overheid worden geschat op 1 miljard tot 5 miljard euro per jaar. De erg ruime marge geeft aan hoe ondoorzichtig de kosten en de baten van ICT-projecten zijn.

Omdat de huidige situatie in de cultuur verweven zit, is er een gebrek aan controle en wordt deze in stand gehouden. Daardoor ontbreken de werkelijke passie en de echte innovatie. Uiteindelijk is dat niet in het belang van de samenleving: in principe raakt dit dus iedere burger. Iedereen draait op voor de extreme kosten van deze situatie.

 

 

shutterstock_14815441

De uitdaging is om een passende oplossing te vinden waarbij ook voor de samenleving de voordelen voelbaar en concreet zichtbaar zijn. De parlementaire onderzoekscommissie ICT heeft 34 aanbevelingen gedaan waarvan het BIT de belangrijkste is. Het BIT staat voor ‘Bureau ICT-toetsing’ en zal tijdelijk, gesproken wordt over 5 tot 7 jaar, functioneren.

 

Dit Bureau dient volgens de commissie opgericht te worden om ‘orde in de chaos te brengen’. Het toetst ICT projecten bij de overheid boven een budget van € 5 miljoen vooraf en gedurende de rit. Projecten bij de overheid worden bijgestuurd en / of stopgezet als er geen groen licht wordt gegeven door het BIT.

 

 

Het Boerenverstand is een belangrijk uitgangspunt voor de volgende 10 basisregels waarop het BIT projecten zal toetsen:


 • Zakelijke rechtvaardiging voor alle belangrijke onderdelen
 • Meerwaarde voor de eindgebruiker en de samenleving
 • Creëren van volledig draagvlak
 • Eerst reorganiseren en standaardiseren, daarna automatiseren
 • In kaart brengen van alle risico´s in de volle breedte; elimineer ‘doormodderen’
 • Eindverantwoordelijkheid van de opdracht en budget bij één persoon
 • Efficiënte fasering met oplevering van direct bruikbare producten
 • Aansluiten op standaard bij rijksoverheid en aantonen technische haalbaarheid
 • Aantonen van openheid en transparantie
 • Heldere aanbestedingsstrategie inzake zakelijke rechtvaardiging
 •  

 

 

Naar onze mening zijn de principes van het BIT ook van toepassing op het bedrijfsleven. Wij vinden het BIT met haar basisregels en alle overige aanbevelingen van de commissie prima initiatieven. Zeker het gebruik van het Boerenverstand spreekt ons zeer aan. Om de basisregels en het Boerenverstand structureel toe te passen, is ons inziens een zeer krachtig concept als aanvulling op het BIT nodig. Een concept dat alle 10 basisregels en alle overige aanbevelingen ondersteunt, zowel tijdens de tijdelijke fase dat het BIT aanwezig is als ook in de veel langere periode daarna.

 

Het uitgangspunt voor het concept moet ons inziens ook gebaseerd zijn op het Boerenverstand. Het moet eenvoudig, eenduidig, uniform toepasbaar en helder communiceerbaar zijn. Niet alleen vooraf en gedurende de projecten zelf maar ook in de daaropvolgende periode van de exploitatie en het onderhoud. De omgeving verandert immers steeds sneller en intenser. Het is verstandig om bij de keuzes van nu al rekening te houden met dit aspect. Er moet al voorgesorteerd worden op het toekomstig onderhoud inzake wetswijzigingen en overige veranderingen in bijvoorbeeld de organisatie, de techniek en/of de markttrends. Ook al is de inhoud van dit soort toekomstige veranderingen vooraf nog niet bekend.

 

De oplossing moet eenvoudig, efficiënt, effectief en voorspelbaar zijn. Daarnaast zijn flexibiliteit en het aantoonbaar zijn van toegevoegde waarde voor de samenleving belangrijke kenmerken. Dit resulteert in goede producten die van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving tegen een reële prijs. Dat is de uitdaging waarvoor we staan.

Solution

Om de uitdaging te realiseren, moeten de uitvoeringsorganisaties in onze visie terug naar de basis. De uitvoeringsorganisaties moeten terug naar een ‘nieuw DNA’ gebaseerd op slimheid, eenvoud, kleine teams en plezier.

#orias (02363)

De denkwijze en de methode van werken bij de uitvoeringsorganisaties moeten gebaseerd zijn op garanties dat de kosten significant lager zijn dan de baten in de meest brede zin van het woord. De aanpak moet niet ingewikkeld zijn maar gebaseerd zijn op het Boerenverstand. Deze eenvoud wordt bereikt met de filosofie dat alle administratieve producten en processen altijd te vertalen zijn naar één model van ‘6 blokken’: de SixBlocks solution.

 

Bij alle eisen en wensen speelt dit model de centrale rol. Het model moet volledig in de organisatie zijn ingebed. Dit betekent dat het gedrag van de gehele organisatie van hoog tot laag en van links naar rechts voorspelbaar wordt. De SixBlocks solution is hiermee een zogenaamde Enterprise Business Modelling Architecture (EBMA) voor de gehele organisatie.

Voorbeelden

 


SixBlocks Solution

Een voorbeeld is het aanvragen van een toeslag en/of een wijziging er op.

Lees meer

Een tweede voorbeeld is het melden van ziekte / arbeidsongeschiktheid / ontslag door de werkgever bij de UWV.

Lees meer

Een derde voorbeeld is het doorvoeren van een wijziging of het introduceren van een nieuw product op basis van bijvoorbeeld een wetswijziging bij een pensioenuitvoerder.

Lees meer

 

Toekomst

Praktijk cases en -toetsing hebben inmiddels uitgewezen dat alle administratieve processen van de overheid en het bedrijfsleven altijd te vertalen zijn naar het model van de SixBlocks solution.

 

 

SixBlocks SolutionDe eenvoud van de SixBlocks solution kenmerkt zich in het heldere model dat transparant communiceerbaar is. De uniforme werkwijze zorgt voor synergie op basis van efficiëntie. De aanpak is altijd gefocust op het behalen van het beste en meest effectieve resultaat. Relatief gezien is de doorlooptijd kort, zijn de kosten laag, is het rendement hoog en is het gedrag van het projectteam vooraf voorspelbaar.

 

 

 

 

De SixBlocks solution heeft daarmee een positieve invloed op:


 • Structureel gebruik van het Boerenverstand voor nu en in de toekomst
 • De aanbesteding van een project
 • De fasering van het project inzake planning, management en uitvoering
 • Eventuele audits tussentijds en achteraf
 • Het resultaat voor de eindgebruiker (een goed / eenvoudig werkend systeem)
 • Het resultaat voor de samenleving (goede producten tegen een reële prijs)
 • De rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende profielschetsen
 • De kennisspreiding en opleiding van de gehele ICT omgeving
 • De gedragskenmerken in de volle breedte
 • Het toekomstig onderhoud van de nu nog onbekende eisen en wensen

 

 

SixBlocks SolutionMet het Boerenverstand-model van de SixBlocks solution worden complexe processen beheersbaar en is er ruimte voor pro-actieve initiatieven En dat heeft weer een positieve uitwerking op de motivatie van de organisatie in het geheel en van de individuele betrokkene in het bijzonder.

Strategische partner(s)

Onze eerstvolgende stap is het inbedden van de continuïteit van de SixBlocks solution. Voor de strategische inbedding ervan zijn wij op zoek naar één of meerdere professionele partners.

Samenwerking

Het ICT probleem wordt door deze partner(s) herkend en zij wil(len) deze situatie met de SixBlocks solution oplossen. De missie daarbij is ‘voorspelbaarheid van Aanbesteding tot Zichtbaar eindresultaat in de ICT-sector met de beste prijs-prestatie verhouding’.

Lees meer

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Neem contact met ons op

Joost de Wit
06 515 72 319
joost.de.wit@sixblockssolution.com