Onze oplossing, specifiek voor u

SixBlocks solution: omdenken in kansen en mogelijkheden, met zes blokken

Holistische benadering

Eén eenvoudige manier van denken en werken voor alle organisaties bij de overheid en in het bedrijfsleven. Dat biedt SixBlocks solution, dé revolutie in omdenken, voor alle bedrijfsprocessen. Dat geldt niet alleen voor de primaire bedrijfsprocessen maar ook voor het changemanagementproces. Door deze holistische benadering is het geheel meer dan de som der delen.

SixBlocks solution is een no-code platform voor strategisch business development

Het strategisch business development bepaalt de strategie van de organisatie voor de korte, middellange en lange termijn. Zowel bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn de volgende aandachtsgebieden relevant:

E

Strategisch oplossen van de legacy problematiek

E

Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

E

Ontwikkelen van innoverende marktstrategieën voor nieuwe klanten/afnemers

Met de business rules aanpak ondersteunt het no-code platform SixBlocks solution de business developer om zijn/haar doelstellingen te behalen. Naast nieuwe schaalbare verdienmodellen resulteert dit direct in het bijbehorende geautomatiseerde workflow-management voor alle primaire bedrijfsprocessen.

De zes blokken van SixBlocks solution

Alle business rules passen in de volgende zes blokken:

1. Processen:
Detailstappen van het workflowmanagement dossier, inclusief audit-trail
2. Mutaties:
Historisch registreren van alle wijzigingen, inclusief audit-trail
3. Tabellen:
Gegevensdefinities van alle attributen
4. Validaties:
Fout- en waarschijnlijkheidscontroles
5. Rekenregels:
Formules/algoritmes voor het afleiden van resultaten
6. Interfaces:
Koppelingen met aanleverende systemen en/of aangrenzende systemen, waar dan ook ter wereld, plus de correspondentie naar de markt

Hoe het werkt

En dat geldt voor alle veranderingen, altijd! Daarmee overstijgen de medewerkers hun eigen verwachtingen en vooral die van hun stakeholders en klanten.
Vandaar onze slogan: Exceed expectations.

Omdenken

De Exceed expectations-methodiek is gebaseerd op een compleet andere manier van denken en werken dan tot nu toe wordt gedaan. Deze revolutionaire manier van omdenken biedt kansen en mogelijkheden voor oplossingen die tot op heden niet mogelijk waren. Het maakt niet uit welke verandering in de omgeving van toepassing is, steeds is hetzelfde principe van dezelfde zes blokken van toepassing.

De zes blokken komen beschikbaar in één Business rules as a service-platform. Hierin wordt de hoogste prioriteit gegeven aan de hoge eisen van de markt ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid, robuustheid, snelheid, robotisering en gebruikersvriendelijkheid.

Template per bedrijfstak

Voor iedere bedrijfstak bij de overheid en in het bedrijfsleven worden alle business rules in de zes blokken gemodelleerd. Binnen het platform is er per bedrijfstak een ‘straat’ voor het modelleren, testen, accepteren en in productie nemen (= M-T-A-P) van de desbetreffende business rules. Zij worden geïmplementeerd zonder één enkele aanpassingen van de software.

Business partners

Partners nemen een licentie af van de productieversie, voor één of meerdere bedrijfstakmodellen. In de zes blokken worden de business rules aangevuld, specifiek voor het klantensegment van de partner. Ook hier is een M-T-A-P ‘straat’ beschikbaar en worden de business rules geïmplementeerd zonder één enkele aanpassingen van de software.

Uitvoerende instanties

Uitvoerende instanties nemen een licentie af van de productieversie voor het partnermodel van hun bedrijfstak. De business rules worden vervolgens in de zes blokken gefinetuned voor de eigen portefeuille. Wederom is er een M-T-A-P ‘straat’ beschikbaar en worden de business rules worden geïmplementeerd zonder één enkele aanpassingen van de software.

Operationeel

Het feitelijke werk van de uitvoerende instantie vindt plaats in de productieversie van de instantie. Er is altijd sprake van twee schermen: workflow en historie. Hierin worden respectievelijk het volledige workflowmanagementdossier en de volledige historie van de portefeuille van de uitvoerende instantie onderhouden.

App store

Voor alle bedrijfstakken, partners en instanties is het mogelijk om voor iedere doelgroep een app te maken. Dat kunnen groepen zijn van bijvoorbeeld interne medewerkers of eindklanten. Iedere groep heeft een eigen view en een eigen manier van denken en werken.

In de App store van SixBlocks solution kan iedere specifieke app snel en eenvoudig gerealiseerd worden. Daarbij is de data van de business rules en de operationele portefeuille altijd leidend. Alle wijzigingen die via een app worden doorgevoerd, komen dus direct in de data van SixBlocks solution. Alle apps zijn zodoende ‘certified, powered and branded by SixBlocks’.

GEÏNTERESSEERD IN SIXBLOCKS SOLUTION?

Als u ook vindt dat de bestaande bedrijfsprocessen extreem vereenvoudigd moeten worden, sluit u dan aan bij onze inspirerende reis.